TJURKALVAR 2020

641 HAMRAS ISIDOR 

Är på individprövningen

PP och HYF

Slaktad pga vänster framklöv vred sig utåt.

Född 2019-12-23

Vikter  42-325-582

Mix 100 Pix 109 Fix 114 Aix 9

F Moeskaer Crossfire

M  7386 Bårarps Katie

MF  Triara Xcelorator

 

 

642 HAMRAS IVAN

Såld till Magnus Johansson, Breavad, Grimeton

Född 2019-12-23

Vikter  45-297-

Mix 102 Pix 106 Fix 110 Aix 10

F  5279 Besk av Stenlunda ET

M  1314 Origo Madame

MF  Origo Wonder ET

644 HAMRAS IGOR

Är på individprövningen

PP och HYF T-110, P-111

Såld till Brunared Hereford för 50 000, Tack och lycka till!

Född  2019-01-09

Vikter  43-375-659

Mix 111 Pix 113 Fix 103 Aix 15

F  5279 Besk av Stenlunda ET

M  893 GPH Lynette 

MF  Ork av Ingemanstorp

645 HAMRAS IVAR

Såld till Stafsjö Lantbruk Falkenberg

Född  2020-02-17

Vikter  43-320-

Mix 100 Pix 108 Fix 110 Aix 9

F  628 Hamras Galliano

FF Bare Mr You Tube

FM  893 GPH Lynette

M  440 Erna av Haby

MF  Sander av Haby

646 HAMRAS IBRAHIMOVIC ET

PP och HYF

Stannar i besättningen!

Född  2020-02-27

Vikter  37-331-607

Mix 99 Pix 100 Fix 105 Aix 2

F  KJ BJ 719Z Truman 695D ET

M  RSK 719T Miss Sage 14B

MF TH 122 711 Victor 719T

 

647 HAMRAS INGO

Såld till Gunnabo Hereford Nybro

Född  2020-03-09

Vikter 45-321-

Mix 102 Pix 111 Fix 109 Aix 11

F  628 Hamras Galliano

M  7474 Bårarps Tracy

MF  Buck av Folkestorp

648 HAMRAS IVANHOE

Såld till Henriksgårds Lantbruk!

Född 2020-04-03

Vikter  40-298-

Mix 103 Pix 104 Fix 119 Aix 9

F  628 Hamras Galliano

M  127 Hamras Katie

MF  Besk av Stenlunda