TJURKALVAR 2022

663 HAMRAS KNEKT

Född 2021-12-26

Vikter 43

Mix

F  SRF Fort Worth 118F

M  135 Hamras Dainty

MF  18 Hamra Bårarp Dollar ET

664 HAMRAS KAISER

Född 2021-12-26

Vikter 44

Mix

F  SRF Fort Worth 118F

M  7386 Bårarps Katie 

MF  Triara Xcelorator

665 HAMRAS KING

Född  2021-12-27

Vikter 42

Mix

F  SRF Fort Worth 118F

M  133 Hamras Velvetee

MF  621 Hamras Excellent

 

667 HAMRAS KAWASAKI

Född  2022-01-10

Vikter  41

Mix

F  VB Hamras Excellent

M  139 Hamras Ms Nylon

MF  Besk av Stenlunda ET

668 HAMRAS KOLOSS

Född  2021-01-21

Vikter  50

Mix

F  FTF Powerhouse 7443E

M  7474 Bårarps Tracy

MF  Buck av Folkestorp