Välkommen till Hamras Hemsida

Årets prövningskalv 633 Hamras Helix. Har fått T-tal 106! Nu är det bara att vänta på exteriör och dom andra kriterierna som ska uppfyllas.
Uppdaterad 2020-02-25 ( två 365 dv tjurkalvar 2019 och kvigkalvar 2020)