Välkommen till Hamras Hemsida

631 Hamras Golden Bottle ET, utlånad till Origo Hereford 2019. Tjänstgör hos Hamra 2020
Uppdaterad 2020-01-16 ( 365 dv kvigkalvar 2019)